URV Institutional Repository
Español Català English
Title
L'educació per a la ciutadania a l'escola - RP:1593
Publication Type##rt.metadata.pkp.peerReviewed##
Publication Typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
Publication Typeinfo:eu-repo/semantics/article
Journal publication year2008
AbstractLa introducció d’educació per a la ciutadania als centres educatius s’ha fet enmig de polèmica, alimentada per aquells sectors que s’oposen desaforadament a la seva obligatorietat. L’ampli ressò del tema als mitjans de comunicació no treu que hi hagi un gran desconeixement sobre el que representa la nova assignatura, tant entre el conjunt de la societat com entre els professionals de l’educació i l’alumnat. Un desconeixement que s’accentua més quan pensem en l’educació primària. El fet de ser la darrera etapa on s’implantarà, però també la polèmica general al seu voltant, sembla que han posposat la necessitat de preparar amb temps la introducció de la nova assignatura en aquest nivell educatiu.
Author, as appears in the article.Casanovas, Josep
KeywordsEducació per a la ciutadania
Search your registry in
Available files
DocumentPrincipal

Information

© 2016 Universitat Rovira i Virgili