Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 1994

Els mestres i la formació dels mestres

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1380
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1380
 • Autores:

 • Otros:

  Autor/es de la URV: Roigé, M. Ollé, M.
  Palabras clave: Pràcticum. Plans d’Estudi Formació dels mestres
  Resumen: Les pràctiques són una preparació per a fer de mestre, que es fa a través d’una anàlisi profunda de la realitat escolar, l’observació directa, la planificació d’un contingut i la intervenció didàctica a l’aula. És evident, doncs, que els mestres tenen un paper molt important en la formació dels seus futurs companys, un paper insubstituïble. Però el fet de col·laborar en aquesta tasca formativa dels estudiants, a què obliga a l’escola que els acull? A una nova feina per a un mestre de l’equip, tutor o responsable dels practicants; a fer raonaments, explicacions, aclariments per part del mestre de l’aula, en un horari inexistent; a un altre control que ha de portar el cap d’estudis; a una responsabilitat més per al director. I tots sabem que les contraprestacions són en aquest cas inexistents: ni més personal, ni més materials, ni més prestigi reben les escoles que entenen bé la seva reponsabilitat en la formació dels mestres.
  Año de publicación de la revista: 1994
  Tipo de publicación: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  Pràcticum.
  Plans d’Estudi
  Formació dels mestres
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar