Revistes Publicacions URV: Universitas Tarraconensis. Revista de Geografia, Història i Filosofia> 1982

Contribució a l'estudi de les institucions feudals a la Catalunya Nova: La Conca de Barberà (S. XI-XII)

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:3971
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP3971
 • Autores:

  Carreras i Casanovas, Antonio
 • Otros:

  Autor según el artículo: Carreras i Casanovas, Antonio
  Palabras clave: història
  Resumen: La Conca de Barberà, segons les fonts documentals emprades, no arribà a conéixer la institució feudal d'una manera efectiva fins entrada la segona meitat del segle XI, encara que a les darreries de la primera meitat començaren ja a aparèixer en les rodalies donacions semi-feudals. Però, amb el decurs dels anys, l'estat de la reconquesta, ensems amb la política de consolidació del comte Ramon Berenguer I, donaran a aquestes contrades meridionals una fisonomia clarament feudal, on arrelaran algunes de les més pures institucions feudals de l'època, coexistint amb les pròpies deis règims senyorials.
  Año de publicación de la revista: 1982
  Tipo de publicación: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article